Köpvillkor
Betalning och priser

Alla priser är dagsaktuella och kan komma att ändras i framtiden. Individuellt och aktuellt totalpris för din beställning summeras i kassan, inklusive eventuella avgifter för frakt och betalning, samt moms.

Vi erbjuder följande betalsätt:

Klarna Checkout
Klarna Checkout gör det enkelt, flexibelt och tryggt för dig att handla på nätet. Genom att besvara ett par frågor identifierar du dig enkelt och du kan välja den betalmetod som passar dig bäst. En finess med Klarna Checkout är att vi skiljer på köp och betalning. Först bekräftar du ditt köp och sedan väljer du hur du vill betala. Antingen med Klarna faktura eller Klarna konto – eller med kort eller banköverföring. Allt är lika säkert.
Paypal
Betala säkert och tryggt med paypal, antingen direkt eller via din digitala plånbok.
Kort
Vi erbjuder kortbetalning genom vår webbshopslösning Textalk.
Villkor för betalning anges även i kassan under respektive betalningsalternativ.
Vänligen, ange endast företagsnamn i fältet för företag om leveransen ska ske till företag. Som privatperson ska fältet lämnas tomt.


Leveranser och returer

Då Postnord valt att krympa måtten för varubrev fr.o.m 2/5 2018 tvingas vi ändra leveransmetoder och har ej längre möjlighet att skicka varubrev.

I en övergångsperiod kan frakterna pris och leverantör skifta mer än normalt då vi försöker optimera priserna så mycket som möjligt.Vi erbjuder följande leveransmetoder:

Rekomenderat Brev

Frakten baseras på vikt och vi har följande steg:
90 g: 79 SEK

240 g: 99 SEK

450 g: 119 SEK


PostNord
Frakten baseras på vikt och vi har följande steg:

Max 1 kg: 65:-
Max 2 kg: 99:-
Max 3 kg: 129:-
Max 5 kg: 149:-
Max 10 kg: 199:-

Paket med Postnord, spårbart. Hämtas hos närmaste utlämningsställe.


Villkor för leverans anges även i kassan under respektive leveranssätt. Om inget anges gäller 30 dagars leveranstid men vi skickar så fort vi kan, ordinare skick-dagar är måndagar och torsdagar. Om en artikel har avvikande leveranstid alt förbokning så står det angivet vid respektive artikel. Observera, om du som kund beställer flera artiklar och en av dessa har ett annat leveransdatum/pre-order så kommer inte ordern skickas för ens den artikeln släpps. Önskar man ej vänta så rekomenderar vi att man gör två separata ordrar. Vid pre-order börjar vi först skicka ut skivor vid det angivna släpp-datumet. Avbokning av pre-order skall ske genom att meddela oss via mail.

Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta genom e-post. Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Vi kommer att göra allt vi kan för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen, exempelvis då vår leverantör eller speditör inte kan fullfölja deras åtagande till oss. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar. Vi tar ej ansvar för postens hantering/skador av paket, vi packar i väl avsedda kartonger. Vi har även möjlighet att när som helst under köpets gång rätt att makulera en order och återbetalning ska ske så skyndsamt som möjligt. Vid speciella önskemål om frakt (tex att lägga ur vinylskivan ur omslaget), använd meddelandefältet i kassan för att notera detta.


Returer/Avbokning

Returer sker på din egen bekostnad utom om artikeln är defekt. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott. Vid byten betalar vi den nya frakten från oss till dig. Kontakta alltid oss innan ni skickar tillbaka en defekt vara. Att ej hämta ut/ta emot en beställning räknas ej som retur. I de fall kunden väljer att inte lösa ut beställd försändelse debiteras kunden kostnad för motsvarande frakt, tur och retur, samt en administrativ avgift på f.n 150kr inklusive moms.

14 dagars öppet köp

Vi följer distansavtalslagen och därmed har du rätt att returnera beställda varor utan att ange någon anledning. Du ångrar ditt köp genom att inom 14 dagar från att du mottagit din beställning (eller större del av) meddela oss. Artikeln ska returneras väl emballerad, i ofärändrat skick och i originalkartong. Returer sker på din egen bekostnad. Observera att cd/vinyl/kassetter ej går att returnera om förpackning brutits.


Om du som kund har hanterat artikeln i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion och detta lett till att artikeln som returneras är mindre värd, har vi rätt att dra av en summa motsvarande artikelns värdeminskning på det belopp som ska återbetalas. Värdeminskningen bedöms från fall till fall.

Returer skickas till:
Almost Religious AB
S:t Larsgatan 21
58224 Linköping
Sweden

Återbetalning

Om du nyttjar din ångerrätt betalar vi tillbaka vad du har betalat för artikeln snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot artikeln. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka artikeln.

Läs mer om distansavtalslagen hos Konsumentverket: http://www.konsumentverket.se/

Integritetspolicy

När du lägger din beställning hos oss behöver du uppge vissa personuppgifter. I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt personuppgiftslagen (PUL) rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.


Övrigt

Vid frågor om ordrar, whole sales, byten, buggar eller om du spelar i ett band och tycker vi saknar eran skiva, tveka inte att höra av er. Använd vårt kontakformulär här

Fel i publicering
Vi reserverar oss för prisjusteringar, prisfel, lagerförändringar och eventuella tekniska fel på webbplatsen, webbläsaren, nätverk och servrar. Vi förbehåller oss rätten att korrigera produkttexter, bilder och priser som skrivits eller tryckts felaktigt på webbplatsen eller i tryckt material. Vi reserverar oss för att vissa varor kan utgå eller säljas slut.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Business information


The content of this webshop is provided, updated and handeled by the following company:

Almost Religious AB
Organisationsnr: 559024-1955
Momsreg.nr/VAT-nr: SE559024195501

Almost Religious AB
S:t Larsgatan 21
58224 Linköping
Sweden

E-mail: info@freighttrain.se

Kindly, leave the field "company" empty if you not actually order to a company.


Payment and prices

All prices are topical and may be subjected to changes in the future. Individual and current total price for your order is summed up in the checkout register, including any potential fees for shipping and payment, including VAT.


We offer the following payment method:

Klarna Checkout:
Klarna Checkout makes it easy, flexible and safe for you to shop online. By answering a few questions you easily identify yourself and can choose the payment method of your choice. One finess about Klarna Checkout is that it separates purchase from payment. First you confirm your purchase, secondly you choose your payment method. Eighter with Klarna invoice or Klarna account- or with card or bank transfer. Everything equally secure. Klarna Checkout is only working in the nordic contries.

Paypal:
Pay fast and secure with creditcard or your digital wallet with Paypal.

Pay with creditcard:
We use our webshop textalk to handle creditcard. Safe and secure.
Terms and conditions for payment are also specified at the checkout register below each payment alternative.


Shipping and returns

All prices is in swedish SEK, but in the webstore its calculated into Euro if you are outside of SwedenWe offer the following shipping methods:

In a transition period, the shipping price and supplier may change more than usual as we try to optimize prices as much as possible. We are constantly working to offer cheap and safe shipping.

Freight costs are based on weight and are based on the following steps:

Registered Mail (not always traceable)
Available almost worldwide

EU and rest of the world:

90 g: 109 SEK
240 g: 139 SEK
490 g: 159 SEK
990 g: 209 SEK
1900 g: 259 SEKInternational Parcel. 
Worldwide shipping through Swedish Postnord.
EU:

240 g: 129 SEK
950 g: 189 SEK
1900 g: 269 SEK

Rest of the world:

240 g: 100 SEK
950 g: 149 SEK
1900 g: 219 SEK


Cheap shipping (not traceable or registered)

EU and rest of the world:

240 g: 69 SEK
450 g: 89 SEK

 Also we have the right to at anytime change shipping services. We will do our best to fulfill the requested shipping method. Before your purchase it is possible to see your actual shipping cost in your cart.
We handle a lot of items with different shapes and weights and its hard to calculate exact shipping. If you feel that the shipping cost of your shoppingcart is incorrect, just email us and we will look it up. Please fill in the adress correctly, the adress is handled automatically and we don't have the possibilities to look for typos etc. If you have entered the wrong adress please inform us asap. We don't take any responsibility for any failed delivery attempts due to incorrect adress. 

Terms for delivery are also specified at the checkout register below each shipping alternative. If nothing else is stated a 30 day delivery time is applied, however, we ship as soon as we can. Ordinary shipping days are Monday-Thursday. If an item has a deviant shipping time or if it is a pre-booking it is stated at each item. Please be aware of that if you order multiple items and one of those is a pre-order, the order will not be shipped out until that that date. If you as a customer don't wish to wait we recommend that you do two separate orders. Pre-orders will be start to ship out erliest on release date.

If a shipping delay should occur we will notify you about this via email. You as a customer has a right to cancel your purchase in the event of a delivery delay. We will do all we can to complete your order. There may be times where we will be unable to complete your order, for example when our supplier or our forwarding agent can’t complete their committment to us. We have the right at any point cancel an order, if that occurs we shall return all payments and if, also shipping fees. We reserve the right to exclude ourselves from all compensation to customers regarding delivery delays. We do not take resposibility for possible damage caused by the post offices handling of parcels, however we pack in well-intended packages. In cases of special requests for shipping (for example to take the record out of its sleeve), please use the messagebox in the checkout to inform us.


Returns:

Returns are possible on your own expence except if your article is broken (We do not take resposibility for possible damage caused by the post offices handling of parcels) or if we send you wrong stuff. Always contact us before you send returns. 

If the customer chooses not to retrieve the package, the customer will be charged for postage (both the original and return) plus an administrative cost of 150 SEK. 

14 days right to withdraw

We follow the Swedish Consumer Sales Act (1990:932), the distance and Off-Premises Contracts Act and therefore you have a right to return orders without stating any reason. You undo your purchase (or parts of it) by informing us of this within 14 days of recieving your order. The article shall be returned well packaged, in unchanged condition and in its original carton. Please note that cd/vinyl/casettes are not returnable if the seal of the record has been broken.

If you as customer has handeled the article to a greater extent than necessary to determine its
necessary to determine its properties or function and this led to the article being returned is less worthy, we are entitled to deduct a sum equivalent to the article depreciation on the amount to be repaid. The decrease in value is assessed from case to case. 


Return sends to:
Almost Religious AB
C/o Suspiria Tattoo
St Larsgatan 21
58224 Linköping
Sweden

Refund

If you utilize your right of withdrawal, we will refund what you paid for the item immediately or within 30 days from the date we received the article. You will have to pay the return costs when sending back the article.

Read more about the Distance Contracts Consumer Agency of: http://www.konsumentverket.se/

Privacy Policy


When you place your order with us, you need to provide certain personal information. In connection with your order, you agree that we store and use your information in our business to fulfill the agreement to you. You have under the Personal Data Act (PUL) the right to obtain the information we have stored about you. If it is incorrect, incomplete or irrelevant, you can request that information be corrected or deleted. Contact us by e-mail.


Publishing errors

We reserve the right to adjust prices, for publishing inaccurate prices, changes in our inventory and possible technical issues with the web site, web browser, network or servers. We reserve the right to correct product information, product photos and prices that has been incorrectly published on our web site or in printed material. We reserve the right that products may expire or be out of stock.


Other stuff

If you have any questions about orders or you find bugs or other strange things. Don't hesitate to contact us here. We also do wholesale and trades. 
Freight Train
Almost Religious AB
S:t Larsgatan 21
582 24 Linköping
info@freighttrain.se